Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 14 tháng 11 năm 2019

 » Góc tương tác » Góc phụ huynh

Hội phụ huynh học sinh

Cập nhật lúc : 16:34 01/10/2016  
HỘI NGHỊ BĐD CMHS NH 2016-2017


Thực hiện điều lệ Ban đại diên cha mẹ học sinh(BĐD CMHS), nhằm đánh giá lại những hoạt động của BĐD CMHS năm học 2015-2016 và đề ra kế hoạch hoạt động cho năm học 2016-2017; đồng thời củng cố, kiện toàn BĐD CMHS trường, được sự thống nhất giữa BGH và BĐD CMHS nhà trường, sáng ngày 25 tháng 9 năm 2016 Hội nghị đại biểu CMHS nhà trường đã được thổ chức. Dự hội nghị có đông đủ đại diện CMHS các lớp, BĐD CMHS năm học 2015-2016, BGH, chủ tịch Công đoàn, bí thư Chi đoàn, tổng phụ trách Đội và các giáo viên khối trưởng chủ nhiệm. Hội nghị đã nghe trưởng BĐD CMHS năm học 2015-2016 báo cáo tổng kết hoạt động của BĐD, báo cáo quyết toán thu chi qũy HĐ của BĐD, nguồn huy động thỏa thuận và quỹ khuyến học; nghe báo cáo phương hướng hoạt động của BĐD năm học 2016-2017, nghe báo cáo về Quy chế hoạt động của BĐD và nghe kế hoạch thu, chi các khoản năm học 2016-2017; Hội nghị cũng đã được hiệu trưởng nhà trường báo cáo tóm tắt phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của nhà trường và quán triệt tinh thần nghị quyết số 29-NQ/TW về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế  . Hội nghị đã nhất trí cao với nội dung các báo cáo, hội nghị tập trung thảo luận các biện pháp phối hợp giữa gia đình và nhà trường nhằm giáo dục các em học sinh. Hội nghị đã cử ra BĐD CMHS năm học 2016-2017.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này