Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 12 tháng 12 năm 2019

 » Trường chuẩn quốc gia

Trường chuẩn quốc gia

TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA
Tháng 12 năm 2017, trường THCS Hùng Vương, thành phố Huế đã được Đoàn kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế ...