Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 12 tháng 11 năm 2019

 » Trường chuẩn quốc gia

Trường chuẩn quốc gia

TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA
Tháng 12 năm 2017, trường THCS Hùng Vương, thành phố Huế đã được Đoàn kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế ...