Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 12 tháng 11 năm 2019

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 14:12 03/04/2019  

Về việc đăng ký xét Tốt nghiệp năm học 2018 – 2019 Và đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020

 PHÒNG GD&ĐT TP HUẾ                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                         

                  Số: 91/TB-HV                                     Huế, ngày 01 tháng 4 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký xét Tốt nghiệp năm học 2018 – 2019

Và đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế và phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế về việc tổ chức xét tốt nghiệp THCS năm học 2018 – 2019 và đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020, trường THCS Hùng Vương thông báo cho thí sinh chưa được công nhận tốt nghiệp THCS và chưa trúng tuyển vào lớp 10 THPT các năm trước, nếu có nguyện vọng xét tốt nghiệp THCS năm học 2018 – 2019 (đăng ký trước ngày 10/4/2019 đến 20/4/2019) và đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020 (đăng ký từ ngày 01/4/2019 đến 17h00 ngày 10/4/2019) tại trường THCS Hùng Vương, tại văn phòng Nhà trường.

Nơi nhận:                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Website trường;

- Phụ huynh, học sinh (Bảng thông báo);

- Lưu: VT.

 

                                       Mai Thị Thúy

Số lượt xem : 160

Các tin khác