Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 19 tháng 11 năm 2019

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 16:39 18/01/2019  

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CÁC NIÊN KHÓA
THÔNG BÁO Về việc nhận bằng tốt nghiệp cấp THCS

      PHÒNG GD&ĐT TP HUẾ             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Số: 159/TB-HV                              Huế, ngày  12 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc nhận bằng tốt nghiệp cấp THCS

 

          Thực hiện sự chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế về việc cấp phát bằng tốt nghiệp THCS cho học sinh tại các trường THCS;

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trong việc hoàn thiện hồ sơ vào cấp THPT, nhận bằng tốt nghiệp, trường THCS Hùng Vương thông báo đến tất cả các học sinh đã từng tốt nghiệp tại trường THCS Hùng Vương như sau:

1.     Điều kiện và thủ tục nhận bằng tốt nghiệp:

         Tất cả học sinh khi đến nhận bằng tốt nghiệp phải trình bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

Trường hợp nhận thay:

- Nếu cha hoặc mẹ phải có giấy CNMD của học sinh, CNMD của người đi rút, sổ hộ khẩu.

- Nếu là người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền của của học sinh (giấy ủy quyền phải được xác nhận của chính quyền địa phương), giấy CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

          2. Thời gian và địa điểm cấp phát bằng tốt nghiệp:

- Thời gian: nhà trường thực hiện việc cấp phát bằng tốt nghiệp cho học sinh trong giờ hành chính vào các ngày trong tuần (trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật, Lễ, Tết và đi công tác).

 - Địa điểm: văn phòng nhà trường.

*  Lưu ý :

Học sinh đến nhận bằng tốt nghiệp không phải nộp tiền lệ phí.

Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- Văn phòng trường (để thực hiện);

- Lưu: VT.                                                                                                                                                                                      

                                                                                              Mai Thị Thúy

                                                                                                        

                            

Số lượt xem : 153

Các tin khác