Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 14 tháng 11 năm 2019

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:38 18/10/2017  

THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2017-2018

Năm học 2017-2018, trường THCS Hùng Vương thực hiện các khoản thu như sau:

1- Thu theo qui định:

                    - Học phí: 75.000đ X 9 tháng = 675.000đ.                

                    - Học phí học nghề đối với lớp 8: 16.000đ X 8 tháng = 128.000đ.

  2-  Các khoản thu theo thoả thuận và thu hộ:

                    - Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: thu theo thoả thuận để xây dựng quĩ BĐD CMHS lớp, sau đó trích % lên cho BĐD CMHS trường lập quỹ hoạt động của BĐD CMHS trường, mức thu là tự nguyện và thoả thuận.

                    - Quĩ đội: 30.000đ /đội viên/năm;

                    - Gửi xe đạp: 500đ/lượt gửi hoặc 15.000đ/tháng/xe đạp thường/xe đạp điện(bao gồm kinh phí trông giữ xe, vệ sinh, tu sửa nhà xe).

                    - Bảo hiểm y tế bắt buộc năm 2018: nhà trường sẽ thu hộ từ tháng11 năm 2017 để kịp mua và sử dụng từ đầu năm 2018, số tiền là 491.400đ/năm(phụ huynh nào có nhu cầu nộp cùng lần với học phí, nhà trường sẽ thu giúp). (Học sinh nào thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc diện chính sách khác được cấp hoặc hỗ trợ một phần BHYT, thì mua tại địa phương để được hưởng chế độ ưu tiên).

                    - Bảo hiểm thân thể tự nguyện: phụ huynh nào có nhu cầu mua bảo hiểm tai nạn cho học sinh sẽ trực tiếp mua tại các doanh nghiệp bảo hiểm đến tiếp thị và tổ chức bán tại trường.

(phụ huynh trực tiếp nộp cho văn phòng nhà trường, có thể đóng hàng tháng, theo học kỳ hoặc cả năm học).

* Về đồng phục học sinh: Nhà trường thống nhất mẫu, phụ huynh có thể tự may theo mẫu hoặc mua tại cơ sở may đồng phục sẽ được nhà trường cho phép giới thiệu sản phẩm và bán cho học sinh tại trường,  nếu phụ huynh mua tại cơ sở may được nhà trường cho phép giới thiệu bán sản phẩm tại trường, sẽ thanh toán trực tiếp lúc nhận áo quần. 


Số lượt xem : 724

Các tin khác