Thứ Hai, 11/11/2019

Buổi sáng

Chào cờ: Tổ chức tưởng niệm các nạn nhân qua đời do tai nạn giao thông(T. Khánh)

Dạy và học theo KH;

Buổi chiều

Chào cờ: Tổ chức tưởng niệm các nạn nhân qua đời do tai nạn giao thông(T. Khánh)

Dạy và học theo KH;

Thứ Ba, 12/11/2019

Buổi sáng

Dạy và học theo KH;

Tổ chức múa hát sân trường khối 7 (Giờ ra chơi)

Buổi chiều

Dạy và học theo KH;

Thứ Tư, 13/11/2019

Buổi sáng

Dạy và học theo KH;

Buổi chiều

Dạy và học theo KH;

Tổ chức múa hát sân trường khối 6,8 (Giờ ra chơi)

Họp BĐD CMHS trường lúc 15h00 (BGH)

Thứ Năm, 14/11/2019

Buổi sáng

Dạy và học theo KH;

Tổ chức múa hát sân trường khối 9

Buổi chiều

Dạy và học theo KH;

Thứ Sáu, 15/11/2019

Buổi sáng

Dạy và học theo KH;

SH: Tổ chức kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Buổi chiều

Dạy và học theo KH;

SH: Tổ chức kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thứ Bảy, 16/11/2019

Buổi sáng

Dạy và học theo KH ; Dạy TATC lớp 6

SH: Tổ chức kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tổ chức thi GVDG cấp trường lúc 9h00

Họp tổ chuyên môn lúc 10h00

Buổi chiều

Bồi dưỡng HSG và Phụ đạo HSY (Theo KH)

Chủ Nhật, 17/11/2019

Buổi sáng

Hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh lúc 7h00 (Tổ Sử Địa- Ngoại ngữ)