Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 12 tháng 12 năm 2019

 » Thông tin đơn vị » Tổ Toán - Tin

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 21:51 24/08/2013  

hoạt đọng hè Các hoạt động của tổ

Điện thoại:
Email:
Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây

Tổ trưởng: 

 Đỗ Thị Ngọc Mai
Chuyên môn: Toán
Lĩnh vực phụ trách:Chung
Điện thoại:
Email:

Tổ phó:Dương Hải Đường
Chuyên môn:Toán
Lĩnh vực phụ trách:chung
Điện thoại:
Email:duonghaiduonghv12@gmail.com
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ

 

stt

Họ và tên

Số điện thoại

email

1

DƯƠNG TUYẾT DUNG

 

 

2

TRƯƠNG TIẾN DŨNG

 

 

3

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

 

 

4

NGUYỄN THỊ LẠNG

 

 

5

NGUYỄN TUẤN ANH

 

 

6

NGUYỄN VĂN THỐNG

 

 

7

NGUYỄN VĂN VĨNH

 

 

8

NGUYỄN ĐỨC QUÊ

 

 

9

LÊ THỊ HỒNG HẠNH

 

 

10

HOÀNG THỊ THÙY

 

 

11

NGUYỄN THỊ HẰNG

 

 

12

NGUYỄN CHƯƠNG

 

 

 

Số lượt xem : 1090