Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 12 tháng 11 năm 2019

 » Thông tin đơn vị » Tổ Toán - Tin

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 21:51 24/08/2013  

hoạt đọng hè Các hoạt động của tổ

Điện thoại:
Email:
Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây

Tổ trưởng: 

 Đỗ Thị Ngọc Mai
Chuyên môn: Toán
Lĩnh vực phụ trách:Chung
Điện thoại:
Email:

Tổ phó:Dương Hải Đường
Chuyên môn:Toán
Lĩnh vực phụ trách:chung
Điện thoại:
Email:duonghaiduonghv12@gmail.com
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ

 

stt

Họ và tên

Số điện thoại

email

1

DƯƠNG TUYẾT DUNG

 

 

2

TRƯƠNG TIẾN DŨNG

 

 

3

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

 

 

4

NGUYỄN THỊ LẠNG

 

 

5

NGUYỄN TUẤN ANH

 

 

6

NGUYỄN VĂN THỐNG

 

 

7

NGUYỄN VĂN VĨNH

 

 

8

NGUYỄN ĐỨC QUÊ

 

 

9

LÊ THỊ HỒNG HẠNH

 

 

10

HOÀNG THỊ THÙY

 

 

11

NGUYỄN THỊ HẰNG

 

 

12

NGUYỄN CHƯƠNG

 

 

 

Số lượt xem : 1064